با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار جلسه بررسي مسائل و مشکلات پروژ ه هاي عمراني شهرستان کيار برگزار شد.

کد خبر: 30909 تاریخ انتشار: 1397/08/03
نمایش: 85
اخبار
با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و مديران کل استاني و شهرستاني جلسه بررسي مسائل و مشکلات پروژ ه هاي عمراني شهرستان کيار در حوزه هاي ورزش و جوانان ،‌امور شهري و روستايي ،‌ميراث فرهنگي ، راه و حمل و نقل جاده اي برگزار شد.
با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و مديران کل استاني و شهرستاني جلسه بررسي مسائل و مشکلات پروژ ه هاي عمراني شهرستان کيار در حوزه هاي ورزش و جوانان ،‌امور شهري و روستايي ،‌ميراث فرهنگي ، راه و حمل و نقل جاده اي برگزار شد. در اين جلسه بعد از ارائه مسائل و مشکلات موجود و گزارش مديران استاني ،‌معاون هماهنگي امور عمراني استاندار بر رفع سريع مشکلات مربوطه و به ثمر رساندن پروژه هاي نيمه تمام در اين شهرستان تاکيد کرد.

مولف: محمد رفیعی روابط عمومی فرماندا

افزودن دیدگاه