جلسه شوراي پدافند غير عامل شهرستان کيار برگزار شد.

کد خبر: 30910 تاریخ انتشار: 1397/08/03 11:34:40
نمایش: 76
اخبار
جلسه شوراي پدافند غير عامل شهرستان کيار به رياست فرماندار اين شهرستان و با حضور کارشناسان استانداري و مديران مربوطه تشکيل شد . در اين جلسه ضمن تشريح اهداف و شرح وظايف ادارات و دستگاهها بر پايش تمامي مخازن آب شهري و ورستايي و حفظ امنيت آنان تاکيد شدو همچنين نانوايي ها موظف شدند نسبت به تامين سوخت دوم جهت مواقع بحراني اقدام نمايند.
برگزاري رزمايش پدافند غير عامل شهرستان با محوريت ناحيه مقاومت بسيج شهرستان نيز يکي ديگر از مصوبات اين جلسه بود.

مولف: محمد رفیعی روابط عمومی فرماندا

افزودن دیدگاه