به مناسبت فرا رسيدن سي و هفتمين سالروز آرزاد سازي خرمشهر غبار روبي مزار مطهر شهدا در شهرستان کيار برگزار گرديد.

کد خبر: 42029 تاریخ انتشار: 1398/03/03 11:23:47
نمایش: 863
اخبار
به مناسبت فرا رسيدن سي و هفتمين سالروز آرزاد سازي خرمشهر غبار روبي مزار مطهر شهداي مرکز شهرستان کيار با حضور مسئولين شهرستاني برگزار گرديد.
به مناسبت فرا رسيدن سي و هفتمين سالروز آزاد سازي خرمشهر و هفته ايثار و مقاومت برنامه غبار روبي گلزار  مطهرشهداي مرکز شهرستان کيار با حضور مسئولين ،مديران شهرستاني و نيروهاي نظامي و انتظامي برگزار گرديد.

شايان ذکر است به مناسبت فرا رسيدن هفته ايثار و مقاومت بيش از 40 برنامه در شهرستان کيار اجرا خواهد گرديد.

 روابط عمومي فرمانداري شهرستان کيار

مولف: محمد رفیعی روابط عمومی فرماندا

افزودن دیدگاه