جلسه برنامه ريزي در خصوص بازگشايي مدارس در فرمانداري شهرستان کيار برگزار گرديد

کد خبر: 42530 تاریخ انتشار: 1398/06/23
نمایش: 938
اخبار
جلسه ويژه در خصوص برنامه ريزي جهت بازگشايي مدارس و دانشگاهها به رياست فرماندار و با حضور معاون سياسي و امنيتي فرمانداري و مديران شهرستاني در سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.

 جلسه ويژه در خصوص برنامه ريزي جهت بازگشايي مدارس و دانشگاهها به رياست فرماندار و با حضور معاون سياسي و امنيتي فرمانداري و مديران شهرستاني در سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد.

در اين جلسه فرماندار شهرستان ضمن گراميداشت و اهميت بهار تعليم و تربيت  و همچنين برنامه ريزي مناسب در خصوص بازگشايي مدارس ، بر ايجاد کرسي هاي آزاد انديشي در دانشگاه و مدارس تاکيد نمودند.

افزودن دیدگاه