مشکلات صنف کاميون داران شهرستان کيار بررسي شد

کد خبر: 31300 تاریخ انتشار: 1397/10/17 11:58:01
نمایش: 84
اخبار
دراين جلسه که به رياست فرماندار شهرستان تشکيل گرديد بر توجه به اين قشر و رفع نيازهاي آنان تاکيد گرديد.
جلسه بررسي مشکلات کاميون داران شهرستان کيار به رياست فرماندار وبا حضور نماينده کاميون داران و معاون اداره کل راهداري و حمل نقل جاده اي استان برگزار گرديد.در اين جلسه بر رفع مشکلات کاميون داران نظير تهيه تاير و... تاکيد شد .همچنين ساماندهي خطوط حمل و نقل روستايي نيز از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

افزودن دیدگاه