کارگروه مديريت پسماند شهرستان کيار به رياست فرماندار تشکيل گرديد.

کد خبر: 31301 تاریخ انتشار: 1397/10/17 12:03:10
نمایش: 101
اخبار
🔹کارگروه مديريت پسماند شهرستان کيار به رياست فرماندار و با حضور مديران و اعضاي مربوطه تشکيل شد.دفن مناسب پسماند و زباله در مکاني مناسب توسط شهرداران و دهياران از مصوبات اين جلسه بود.
کارگروه مديريت پسماند شهرستان کيار به رياست فرماندار و با حضور مديران و اعضاي مربوطه تشکيل شد.دفن مناسب پسماند و زباله در مکاني مناسب توسط شهرداران و دهياران از مصوبات اين جلسه بود.

افزودن دیدگاه