کارگروه تنظيم بازار شهرستان کيار با حضور مدير کل غله استان تشکيل شد

کد خبر: 42094 تاریخ انتشار: 1398/03/23 10:56:45
نمایش: 836
اخبار
کارگروه تنظيم بازار شهرستان کيار به رياست فرماندار و باحضور مدير کل غله استان و ساير مديران و اعضاي کار گروه در فرمانداري شهرستان کيار برگزار گرديد.
کارگروه تنظيم بازار شهرستان کيار به رياست فرماندار و باحضور مدير کل غله استان و ساير مديران و اعضاي کار گروه در فرمانداري شهرستان کيار برگزار گرديد.

در اين جلسه بربازرسي و نظارت بيشتر جهت تنظيم بازار و قيمتها تاکيد گرديد .افزايش سهميه آرد شهرستان با توجه به فرا رسيدن فصل تابستان نيز از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

مولف: محمد رفیعی روابط عمومی فرماندا

افزودن دیدگاه