جلسه شوراي ترافيک شهرستان کيار به رياست معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري برگزار گرديد

کد خبر: 42529 تاریخ انتشار: 1398/06/23 11:39:46
نمایش: 348
اخبار
جلسه شوراي ترافيک شهرستان کيار به رياست معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و با حضور اعضا و مديران مربوطه برگزار گرديد.

جلسه شوراي ترافيک شهرستان  به رياست معاون برنامه ريزي و امور عمراني فرمانداري و با حضور اعضا و مديران مربوطه برگزار گرديد.

🔸 ايمن سازي معابر مدارس و هم چنين اتخاذ تصميمات ترافيکي لازم در خصوص بازگشايي مدارس وساماندهي سرويس مدارس از موارد مورد بحث و تبادل نظر در اين جلسه بود.

مولف: محمد رفیعی روابط عمومی فرماندا

افزودن دیدگاه