شهرستان در یک نگاه

شهرستان كيار در۳۵ كيلومتري مركز استان ،شهركرد ودر منطقه كوهستاني زاگرس قرار دارد .اين شهرستان در مركز استان چ وب واقع واز شمال باشهرستان هاي شهركردوفارسان، از جنوب با شهرستان لردگان ،از شرق با شهرستان بروجن واز غرب با شهرستان اردل همسايه مي باشد . مركز شهرستان كيار، شهر شلمزارمي باشد.اين شهرستان بين طول جغرافيايي ۵۰ درجه و۲۵ دقيقه تا۵۱ درجه و۸ دقيقه وعرض جغرافيايي ۳۱درجه و۳۸ دقيقه تا ۳۲ درجه و۱۰ دقيقه قرار گرفته است .ارتفاع شهر شلمزار(مركز شهرستان)از سطح دريا۲۱۳۰ متراست واين شهرستان مساحتي بالغ بر ۱۶۶۰ كيلومتر مربع دارد. شهرستان كيار داراي شرايط جغرافيايي وكوهستاني وداراي آب وهواي سردكوهستاني وتابستان هاي معتدل مي باشد.از قله هاي معروف آن مي توان كوه كيار وسبزه كوه را نام برد .ميانگين بارش آن۱۵۰ ميلي متر مي باشد كه رنج بارش آن از ۱۰۰ ميلي ليتر تا ۲۰۰ ميلي ليتر متغير بوده است . از طرح هاي مهم اين شهرستان مي توان كارخانه اشي مشي در شهر شلمزار، كارخانه شهد كوهرنگ گهرو، قطب هاي صنعتي تشنيز ودستگردامامزاده و هم چينن كارخانه خمير مايه ناغان را نام برد واز پروژه هاي در دست احداث آن سدسورك وسدگهرواست . شهرستان كيار كه با مصوبه هيئت دولت در سال ۱۳۸۶ و با تجميع بخش ناغان وبه مركزيت شهرشلمزار تشكيل شد وجزء شهرستان هاي هفت گانه استان وداراي دو بخش مركزي (شامل دهستان هاي كيار شرقي،دستگردامامزاده وكيار غربي ) وبخش ناغان (شامل دهستان هاي ناغان ومشايخ) مي باشد كه داراي جمعيت عشايري،روستايي وشهري ميباشد وجمعيت ساكن آن در ۶۱ روستا وشهرآن سكونت دارند.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/10/17