پیشینه تاریخی

شهرستان كيار داراي سابق ديرينه اي در فرهنگ وتمدن ايراني ،اسلامي مي باشد كه وجود قلعه هاي تاريخي هم چون قلعه دزك ، شلمزار، وجود امامزاده هاي محمداكبر دستگرد امامزاده ،شاهزاده عبدالله سورك،امامزاده جعفر گهرو، امام زاده سرتنگ محمود ،مريك ،برنجگان و چندين امامزاده ديگر و مناطق گردشگري فراوان وديگر آثار به جاي مانده وكشف شده از قديم همه نشان از تمدن ديرين وكهن منطقه دارد.مردم اين شهرستان به لحاظ مذهبي صددرصدمسلمان وشيعه ميباشند وعلاقه وافري به نظام وانقلاب اسلامي دارند . از لحاظ زبان به فارسي صحبت   مي كنند وگويش آن ها به جزدر روستاي قلعه تك كه اهالي به زبان تركي صحبت مي كنند، لري مي باشد.-

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/10/17