معرفی کارشناسان

نام و نام خانوادگی عنوان مسئولیت حوزه کاری
علی نصیریان فرماندار ---
محمد علی یاری  معاون  سیاسی ،‌اجتماعی ،‌فرهنگی
محمد کهرانی معاون عمرانی ،‌هماهنگی
محمد رفیعی کارشناس روابط عمومی
فریدون طهماسبی  کارشناس دفتر سیاسی ،‌امور شهری و شوراها
سیامک نیکخواه کارشناس دفتر عمرانی
کاوه پردل کارشناس دفتر بازرسی
حمیدرضا شعبانی کارشناس امور مالی و اداری
سجاد نیکزاد کارشناس دفتر امور اجتماعی
بهروز کریمزاده کارشناس دفتر امنیتی
بهرام بیگی  کارشناس مدیریت بحران
فرامرز خلیل پناه کارشناس مسئول حراست 
شکر خدا داوری  --- خدمات
     

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/10/17