📡سيزده ميليارد و هفتصد ميليون تومان اعتبار از محل مديريت بحران به شهرستان کيار اختصاص يافت؛

کد خبر: 180078 تاریخ انتشار: 1401/10/12 08:44:41
نمایش: 59
اخبار
🔶سيد شجاع زيلابي،فرماندار کيار با اشاره به تخصيص اعتبارات ستاد مديريت بحران گفت: سيزده ميليارد و هفتصد ميليون تومان از محل اعتبارات مديريت بحران چهارمحال و بختياري به اين شهرستان يافت.
📡سيزده ميليارد و هفتصد ميليون تومان اعتبار از محل مديريت بحران به شهرستان کيار اختصاص يافت؛

🔶سيد شجاع زيلابي،فرماندار کيار با اشاره به تخصيص اعتبارات ستاد مديريت بحران گفت:
سيزده ميليارد و هفتصد ميليون تومان از محل اعتبارات مديريت بحران چهارمحال و بختياري به اين شهرستان يافت.

🔶فرماندار کيار تاکيد کرد:
اين منبع از محل اعتبارات ماده ۱۷ قانون مديريت بحران براي طرح هاي مصوب شده به شهرستان کيار اختصاص داده شده است.

🔻وي افزود:ساماندهي مسيل رودخانه هاي روستايي و شهري شهرستان،مرمت و بازسازي کانال هاي انتقال آب و سربندها،انتقال آب با لوله،بازسازي و لايه روبي قنوات،احيا و بازسازي زيرساخت هاي کشاورزي خسارت ديده از مهمترين طرح هاي مصوب اين طرح مي باشد.

✅اين مبلغ همچنين براي بازسازي،مرمت و تجهيز پايگاه امداد و نجات جاده اي هزينه مي شود.

📮روابط عمومي فرمانداري شهرستان کيار📡سيزده ميليارد و هفتصد ميليون تومان اعتبار از محل مديريت بحران به شهرستان کيار اختصاص يافت؛

🔶سيد شجاع زيلابي،فرماندار کيار با اشاره به تخصيص اعتبارات ستاد مديريت بحران گفت:
سيزده ميليارد و هفتصد ميليون تومان از محل اعتبارات مديريت بحران چهارمحال و بختياري به اين شهرستان يافت.

🔶فرماندار کيار تاکيد کرد:
اين منبع از محل اعتبارات ماده ۱۷ قانون مديريت بحران براي طرح هاي مصوب شده به شهرستان کيار اختصاص داده شده است.

🔻وي افزود:ساماندهي مسيل رودخانه هاي روستايي و شهري شهرستان،مرمت و بازسازي کانال هاي انتقال آب و سربندها،انتقال آب با لوله،بازسازي و لايه روبي قنوات،احيا و بازسازي زيرساخت هاي کشاورزي خسارت ديده از مهمترين طرح هاي مصوب اين طرح مي باشد.

✅اين مبلغ همچنين براي بازسازي،مرمت و تجهيز پايگاه امداد و نجات جاده اي هزينه مي شود.

📮روابط عمومي فرمانداري شهرستان کيار

مولف: حمیدرضا شعبانی نژاد
خبرنگار :هادی صیفی

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/10/17